Centro de Psicología en Vigo y Redondela - Rexistro de Centros Sanitarios da Consellería de Sanidade: C-36-003028 y C-36-002157 paradoxo@paradoxo.es
(+34) 986 400 426

Reeducación

paradoxo reeducación escolar vigo

"Só existe un único camiño para acadar as nosas metas?; só existe unha maneira de aprender?. Que importa o camiño que escollamos,... voando, nadando, andando,... se todos eles permítennos acadar a nosa "illa do coñecemento"?... E que pasaría, se ademais de acadala, gozásemos do camiño?"

Paradoxo
Paradoxo
https://paradoxo.es/wp-content/uploads/2016/03/reeducacion-paradoxo-psicologia-vigo-redondela-591x709.jpg

A reeducación ou reforzo escolar permite desenvolver as capacidades das persoas ao máximo, independentemente dos recursos ou carencias que estas poidan presentar.

Partimos do empoderamento e dos recursos, e o noso traballo implica atopar o camiño axeitado para acompañar a cada un dos/as nenos/as cos/as que traballamos na adquisición dos coñecementos e capacidades que lles resultan difíciles de acadar. Para iso, en PARADOXO apostamos pola atención individualizada das persoas e isto pasa polo deseño dun plan de traballo axustado ás necesidades de cada unha delas. Ademais, consideramos fundamental a aceptación das devanditas necesidades, non coma un hándicap, senón coma unha característica máis da persoa.

No eido da reeducación, a meirande parte dos nosos casos, son nenos/as que presentan dificultades da aprendizaxe ("DA") e a nosa filosofía da "non etiquetaxe", evitando darlle un nome á dificultade, facilita que o/a neno/a exteriorice todo o seu potencial. Así, intervimos non só a nivel da dificultade académica, senón tamén a nivel persoal, reeducando a autoestima do neno/a, xa que sabemos que a percepción e a confianza que teña en si mesmo/a é fundamental para o seu benestar emocional e polo tanto, para o seu rendemento escolar.

"TODA PREOCUPACIÓN TEN DIVERSAS SOLUCIÓNS. CHÁMANOS E AXUDAMOSCHE A ATOPAR A MÁIS AXEITADA PARA TI".