Centro de Psicología en Vigo y Redondela - Rexistro de Centros Sanitarios da Consellería de Sanidade: C-36-003028 y C-36-002157 paradoxo@paradoxo.es
(+34) 986 400 426

Grupos terapéuticos: “Enfrontándonos ao racismo”

O pasado 9 de abril, realizamos en Santiago de Compostela uns obradoiros, organizados en  dous grupos terapeúticos: un dirixido aos nenos/as e outro aos seus pais/nais, que se desenvolveron simultáneamente. A través de diferentes dinámicas, adaptadas ás características dos/das participantes de cada grupo, traballáronse os seguintes aspectos:

  • Definición de conceptos: racismo, xenofobia e intolerancia.
  • Facilitación da expresión das experiencias de discriminación, así como dos sentimentos e pensamentos que estas adoitan xerar.
  • Claves para afrontar os ataques racistas e as experiencias de discriminación.
  • Estratexias para o manexo das emocións, a canalización e a integración das mesmas; procurando a minimización dos efectos emocionais e o fortalecemento do autoconcepto e a autoestima.

En cada grupo se empregaron enfoques diferentes, que fixeron que se dese maior ou menor relevancia a cada un dos puntos tratados. Mentres que no grupo dos pais/nais se adestraron habilidades para proporcionar apoio aos seus fillos/as neste tipo de situacións, no dos nenos/as procuramos a práctica de diferentes estratexias que lles axudaran a enfrontar estas circunstancias.

Unha vez máis, foi un pracer para nós poder estar en contacto coas familias e compartir  experiencias e coñecementos que nos enriqueceron a todas/os.