Centro de Psicología en Vigo y Redondela - Rexistro de Centros Sanitarios da Consellería de Sanidade: C-36-003028 y C-36-002157 paradoxo@paradoxo.es
(+34) 986 400 426

Contacto

Paradoxo

(+34) 986 400 426

paradoxo@paradoxo.es

Redondela: R/ Xeneral Rubìn 11, 1º

Rexistro de Centros Sanitarios da Consellería de Sanidade: C-36-002157

Vigo: R/ República Arxentina 25, 2º esquerda

Rexistro de Centros Sanitarios da Consellería de Sanidade: C-36-003028

Contacta connosco

Información básica sobre protección de datos persoais
ResponsablePARADOXO C.B.
FinsXestión do contacto e da consulta efectuada, e no seu caso, de existir unha orde posterior, a xestión do mesmo, incluíndo a xestión administrativa, contable e tributaria da orde, así como o arquivo do expediente.
LexitimaciónConsentimento do interesado, interese do solicitante e propio, así como se a relación que se establece se produce posteriormente.
CesiónOs datos non serán cedidos a terceiros, salvo o seu consentimento expreso ou as excepcións previstas pola normativa vixente. / Non se prevén transferencias internacionais.
DereitosAcceso, rectificación, supresión e dereito ao esquecemento, limitación do tratamento, portabilidade, oposición, reclamación ante a AEPD e non ser obxecto de perfilado. Dereito a revogar o consentimento prestado
+ infoNa nosa Política de Privacidade.

Onde estamos

Paradoxo en Redondela

R/ Xeneral Rubín 11, 1º

https://www.paradoxo.es/wp-content/uploads/2021/02/Paradoxo-Redondela-900x600.jpg

Paradoxo en Vigo

R/ República Arxentina 25, 2º esquerda

Paradoxo Vigo